אחוזי הצבעה לבחירות לנשיאות נכון לשעה 17:00

אחוזי הצבעה לבחירות לנשיאות נכון לשעה 17:00

שעה 17:00 אחוז ההצבעה עומד על %66.32 בבחירות לנשיאות הבורסה