תוצאות הבחירות

תוצאות הבחירות

הודעת ועדת הבחירות:
להלן תוצאות הבחירות למוסדות הבורסה ונציגי הדיירים שהתקיימו בתאריכים 17-18.2.2021 
בתאריך 21.2.2021 יום א' בין השעות 09:00-17:00 יתקיימו בחירות לנשיאות הבורסה (סבב שני) באולם הבורסה הכניסה מצד מכבי בלבד.
 
 
 
16 חברי הנהלה נבחרים (צבע כחול)
 
 
 
 
 
9 חברי ועדת ביקורת נבחרים (צבע כחול)