תוצאות הבחירות לנשיאות

תוצאות הבחירות לנשיאות

הודעת ועדת הבחירות: להלן תוצאות הבחירות לנשיאות הבורסה שהתקיימו בתאריך 21.2.2021