ברכות לנשיא הבורסה הנבחר - בועז מולדבסקי

ברכות לנשיא הבורסה הנבחר - בועז מולדבסקי

בבחירות שהתקיימו היום לנשיאות הבורסה זכה ברוב קולות מר בועז מולדבסקי ונבחר לנשיא ה-11 של בורסת היהלומים הישראלית