גבריאל (גרגורי) יליזרוב, דירקטור ונציג בנין יהלום

גבריאל (גרגורי) יליזרוב, דירקטור ונציג בנין יהלום