למען השמירה על בטחונכם

למען השמירה על בטחונכם

הנחיות התגוננות בהשמע אזעקה  
 
 
לנוכח המתיחות  הביטחונית הננו מרעננים לציבור את הנחיות ההתגוננות לשעת חירום:
בהישמע אזעקת אמת יש להתפנות במהירות אל המרחב המוגן הקרוב ביותר, ולשהות בהם 10 דקות  .
הודעה לכניסה ויציאה מהמרחבים המוגנים תבוצע באמצעות מערכת הכריזה
להלן פרוט המרחבים המוגנים / מקלטים . 
 

בניין

מרחב מוגן

מקלט

בניין יהלום

חדרי מדרגות החרום בבניין יהלום(קיימת דלת גישה בכל קומה)

מקלט בניין יהלום במפלס ח-3 (יש לרדת במדרגות החירום עד למקלט)

בניין מכבי

חדרי מדרגות החרום בבניין מכבי

(קיימת דלת גישה בכל קומה)

מקלט בניין מכבי (חדר הכושר וחדרי הנהלת הבית) במפלס (9-) (יש לרדת במדרגות החירום עד למקלט)

גשר מכבי

גשר מכבי

בניין שמשון קומות גשר - 21

מסדרון מרכזי בכל קומה

(ליד חדרים  3-6)

מקלט בניין יהלום במפלס ח-3 (גישה דרך גשר יהלום)

בניין שמשון, קומות גשר, בנקים, הכניסה, והמסחרית

מרתף בניין שמשון (יש לרדת במדרגות החירום עד למרתף)

מרתף בניין שמשון (יש לרדת במדרגות החירום עד למרתף)

אולם הבורסה

חדרי המדרגות בבניין יהלום או גשר  מכבי, הקרוב מביניהם

למקלט בניין היהלום או למקלט בניין מכבי, הקרוב מביניהם