כספות

כספות

מתן אישורים הנוגעים לזכאות לשימוש בכספות שנמצאות בחדר הכספות המצוי  בבניין הבורסה ומופעלות באחריותה המלאה והבלעדית של  חברת ברינקס.

שעות פעילות:  מהשעה 08:30- 18:00