הודעה לסוחרים

הודעה לסוחרים

הארכת תוקף שיחרור בהליך אינספקשן
 
החלטת המפקח על היהלומים מתאריך ה-29.6 בדבר הארכת זמן קבועה לתהליך שחרור היהלומים באינספקשן