פרטנר בהנחות באביזרים ובמכשירים במיוחד לחברי הבורסה

פרטנר בהנחות באביזרים ובמכשירים במיוחד לחברי הבורסה

פרטנר מפנקת אתכם עם הטבות שוות באביזרים ובמכשירים

תודה ליו"ר ועדת צרכנות וסלולר מר ישראל יצחק 

הנחות בפרטנר