אבדות ללא דורש בבנייני הבורסה

אבדות ללא דורש בבנייני הבורסה

בורסת היהלומים מחזיקה באבדות שונות שנמצאו בבניני הבורסה, שלא היה להם כל דורש. 

הבורסה מתכוונת לצאת במכרז מסודר למכירת האבדות.

התמורה ממכירת האבדות מיועדת למטרות סיוע לנזקקים באמצעות מנגנוני הסיוע שבניהול בורסת היהלומים.

הבורסה מודיעה כי כל מי שאיבד דבר מה בבנייני הבורסה מוזמן להגיש למחלקה המשפטית, בקשה מסודרת בצירוף ההוכחות שברשותו, בכדי שניתן יהיה לבדוק האם האבידה נמצאת בין הפריטים,  בטרם ייצאו למכירה. 

בקשה כאמור ניתן להגיש תוך 30 יום מיום פירסום הודעה זו.