הודעה לבעלי המשרדים בבניין שמשון

הודעה לבעלי המשרדים בבניין שמשון

על פי החלטת דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים הוחלט לאשר ניסוי הכנסת מולות לחלק מהמשרדים בבניין שמשון תחת הגבלות מסוימות.

בשלב זה של הניסוי יינתן אישור להכנסת מולות ל-2 משרדים בכל אחת מקומות הבניין.

מי מבעלי המשרדים בבניין שמשון המעוניין בכך מוזמן להירשם בהנהלת הבית (טלפון 22211)  עד לתאריך 31/12/2021.

במידה ויהיו יותר מ-2 מעוניינים באותה הקומה, תערך ביניהם הגרלה.

בעלי משרדים בהם נמצאות מולות ללא אישור מפורש מהנהלת הבית מחויבים לדווח על-כך מיידית ולהשתתף בהגרלה כמפורט מעלה.

                                                              בברכה,

                                                            הנהלת הבית