סיכום אבידות

סיכום אבידות

הננו להודיע על האבידות הרשומות בטבלה, כל היודע דבר מה אודות אבידות אלו, מתבקש להגיע למחלקה המשפטית
 
 1
2 
3