פרסום טיוטת נוהל רישיון לעיסוק ביהלומים

פרסום טיוטת נוהל רישיון לעיסוק ביהלומים

נוהל פרסום להערות הציבור
 
מינהל הפיקוח על היהלומים והיצוא הדו שימושי מפרסם להערות הציבור טיוטה של הנוהל להוצאות רישיון לעיסוק ביהלומים והארכת תוקפו. אפשר להגיש הערות עד תאריך 17.12.2022.
 
בהתאם לסעיף 2(א) לצו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט–1979 (להלן – "צו הפיקוח על יהלומים"), כל מי שמבקש לעסוק בתחום היהלומים, חייב להחזיק רישיון מתאים מטעם המפקח על היהלומים ואבני החן, במשרד הכלכלה והתעשייה.  

נוהל "הוצאות רישיון לעיסוק ביהלומים והארכת תוקפו" מסדיר את נושא הוצאת הרישיון,  את התנאים הרלוונטיים לכל סוג עיסוק ואת הליך הגשת הבקשה.

כעת מוציא מינהל הפיקוח על היהלומים טיוטת נוהל מעודכן.
 
לצפייה בטיוטת הנוהל, והגשת הערות לטיוטת הנוהל - לחצו כאן  
 
 
עוסק ביהלומים