השבתת מערכת שער עולמי

השבתת מערכת שער עולמי

במסגרת עלייה לאוויר של מערכת  חדשה במסגרת פרויקט המכס "שער עולמי"

 
הודעה משרד הכלכלה