כל המידע שצריך לדעת כדי לקבל פטור מתקן רשמי וסימון מכון התקנים

כל המידע שצריך לדעת כדי לקבל פטור מתקן רשמי וסימון מכון התקנים

מייבאים תכשיטים לשם יצוא
 

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור מחובת אישור תקן רשמי (אישור ת"ר), עבור מוצרים שמיובאים לארץ לצורכי מחקר ופיתוח או לייצוא. 
בהתאם לחוק התקנים לא ניתן לייבא לארץ מוצר שחל עליו תקן רשמי, ללא אישור של הממונה על התקינה (אישור ת"ר), לכך שהמוצר נבדק ועומד בדרישות התקן הרשמי הנהוג בישראל. עם זאת, בעקבות תיקוני חקיקה לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 וחוק התקנים תשי"ג-1953, שפורסמו בספר חוקים 2933, ניתן להגיש בקשה לפטור מחובת התאמת תקן רשמי במקרים מסוימים.
השירות ניתן ללא עלות! 
 
למידע המלא לחצו 
 
מה צריך לצרף לבקשה : 
עבור פטור חד פעמי
אם נדרש פטור חד פעמי מהצגת אישור תקן רשמי עבור יבוא המוצרים, יש להגיש הצהרה בנוסח הבא, בהתאם לסיבת הבקשה: 
 /richtexteditor_files/documents/תצהיר יבוא לשם יצוא - חד פעמי.pdf
 
 
עבור פטור תקופתי
אם נדרש פטור תקופתי מהצגת תקן רשמי עבור יבוא המוצרים, יש להגיש תצהיר בנוסח הבא, בהתאם לסיבת הבקשה: 
 
/richtexteditor_files/documents/תצהיר יבוא לשם יצוא - תקופתי.pdf 
 
 לאחר הגשת הבקשה :
לאחר הגשת הבקשה לפטור, תקבלו מסמך אישור בדואר אלקטרוני לכתובת שציינתם בטופס המקוון.
מסמך זה יישלח במקביל למכס ומאותו רגע תוכלו לשחרר מידית את המוצרים שמופיעים בבקשה לפטור, ללא צורך בביצוע פעולה נוספת.
 
 פטור