הקלות במסגרת הקרן בערבות מדינה

הקלות במסגרת הקרן בערבות מדינה

בעקבות המצב הביטחוני בישראל
חברות וחברים יקרים,
בעקבות המצב הביטחוני הרגיש בישראל, הודיע החשב הכללי על שורה של הקלות במסגרת הקרן בערבות מדינה במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימים שנובעים מהמלחמה.
הצעדים שיינקטו הינם:
1. דחיית תשלומי קרן ההלוואות בערבות מדינה.
2. התאמת בטוחות - שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בגובה יתרת הקרן.
3. הגשת דוחות כספיים - על בסיס מאזן בוחן ודוחות מע"מ לשנת 2022.
 
 ליעדת הציבור