עבור הלוואות בערבות מדינה

עבור הלוואות בערבות מדינה

פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן
חברות וחברים יקרים ,
משרד האוצר הודיע על פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה שנועדו לסייע לעסקים שמתמודדים עם בעיות תזרימיות בעקבות השפעת המלחמה. בקרן ייפתחו שני מסלולים: מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. במסגרת מסלולים אלו יועמדו הלוואות לעסקים בכל רחבי הארץ תוך מתן תקופת גרייס על תשלומי הקרן והריבית, הגדלת שיעור ערבות המדינה לכל הלוואה והפחתה בשיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד.
הגשת בקשה לקבלת הלוואה במסגרת מסלולים אלו תעשה דרך אתר אינטרנט של הקרן :
https://govextra.gov.il/mof-gloans/homepage
לצורך הגשת הבקשה יש להעזר ביועץ חיצוני. ניתן להיעזר במערך המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה המספק שירותי יעוץ מפוקחים ומסובסדים בכתובת: https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx
או בטלפון 058-7000200.