דגשים לדיווח בלתי רגיל אפקטיבי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

דגשים לדיווח בלתי רגיל אפקטיבי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לתשומת לבכם
חברות וחברים יקרים,

מצורף מסמך שמטרתו היא שיתוף הגופים המדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מהו דיווח בלתי רגיל איכותי ואפקטיבי וכיצד הרשות משתמשת במידע המדווח, וזאת במטרה להביא לשיפור תוצרי המודיעין הפיננסי המבוססים על הדיווחים הבלתי רגילים, המהווים מרכיב קריטי בלחימה בפשיעה ובטרור. המסמך מפרט כיצד הרשות מטפלת במידע המדווח, מהם מבנה ותוכן רצויים בדיווח אפקטיבי, וכמו כן מציג מספר תיקים שנולדו מדיווחים בלתי רגילים שהגיעו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לקריאת המסמך המלא ניתן ללחוץ על הקישור הנ"ל: דגשים לדיווח בלתי רגיל אפקטיבי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (www.gov.il)