מחבקים ומחזקים את משפחות החטופים

מחבקים ומחזקים את משפחות החטופים

100 ימים בשבי החמאס
100 ימים למלחמה