חופשת קיץ תשפ"ד

חופשת קיץ תשפ"ד

הננו להביא לידיעת הציבור
השנה חופשת הקיץ תשפ"ד תחל ביום רביעי, 14.8.24 (י' אב תשפ"ד) ועד יום רביעי, 28.8.24 (כ"ד אב תשפ"ד)
הבורסה תיפתח לאחר חופשת הקיץ ביום חמישי, 29.8.24 (כ"ה אב תשפ"ד)
 
חופשת קיץ