שיח בחירות- סדר דוברים

שיח בחירות- סדר דוברים

מצע הבחירות באולם הגלם
חברות וחברים יקרים,
מחר, יום חמישי ה-16.5.24 בין השעות 12:00-14:00, תוקם באולם הגלם במת נואמים על מנת לאפשר למועמדים למוסדות הבורסה להציג את מצע הבחירות שלהם לפני מועד הבחירות והאסיפה הכללית.

להלן סדר הדוברים כפי שנקבע בהגרלה שהתקיימה ע"י ועדת הבחירות:
1.      פרטר עמי
2.      בן דוד מאיר
3.      ברטר שמחה
4.      רותם בועז
5.      ספירו אורי
6.      אשר אייזן
7.      בוארון עזרא
8.      ברמן יצחק
9.      בשארי אביעד

<< כל מועמד יהיה רשאי לנאום עד 5 דקות כולל שאלות>>
ועדת הבחירות מדגישה שלא תאפשר למועמדים לשאת דברים שיש בהם משום הכתמת שם, פגיעה או הכפשה שעלולה לגרום נזק לגורמים הבאים: 
בורסת היהלומים, מוסדות ענף היהלומים, מפעלי בורסת היהלומים, חברי בורסה, מועמדים לבחירות השונות ועובדי בורסת היהלומים. 
ועדת הבחירות סומכת על ציבור החברים ובטוחה שפנייתה זו תזכה לשיתוף פעולה.
בהצלחה!