חניה בחניוני הבורסה

חניה בחניוני הבורסה

לאור הפניות הרבות
חברות וחברים יקרים,
שימו לב, בכל חודש יולי תתאפשר חנייה שעתית לחברי בורסה בלבד.
במהלך חודש יולי תוקם ועדה שתבחן חלופות שונות ותקבע את הפתרון המיטבי לחניה בבורסה. 
נמשיך לעדכנכם בכל ההחלטות.
 
מצוקת חנייה