תוצאות הבחירות לאגודת היהלום ולקרן עזר

תוצאות הבחירות לאגודת היהלום ולקרן עזר

לאחר סיום ספירת הקולות בשעה 23:45 -
לאגודת היהלום הצביעו סה"כ 658 חברים שמתוכם חמישה טפסים היו פסולים ו653 תקינים.
לקרן עזר הצביעו סה"כ 659 חברים מתוכם שלושה פתקים פסולים ו656 תקינים. 
תוצאות ספירת הקולות לאגודת היהלום (7 נבחרים)
 
 
מס. שם ומשפחה  מס' קולות 
1 יוני סלטון 413
2 רפי דרויש 279
3 ידין דויטש 276
4 יוסי בן ציון 253
5 דרור אשרוב 229
6 אלון שורץ 212
7 אורי ספירו 203
8 שלמה אדן 195
9 אלה מלמד 181
10 אילן סמואל 162
11 רפאל אדלר 152
12 שלום קסירר 139
13 שלמה פסקר 136
14 יוסי פפו 122
15 ארז בוסני 115
16 תומר כהן ציון 83
17 אמנון מאיר 69
18 איסר אורן  44
19 דוד בן עזרא 33
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות ספירת הקולות לקרן עזר (4 נבחרים)
 
 
מס' שם ומשפחה מס' קולות 
1 יוסי בן ציון 376
2 דרור אשרוב 343
3 אלה מלמד 290
4 שלמה אדן 258
5 שלום קסירר 209
6 יוסי פפו 175
7 שי פפו 169
8 דוד בן עזרא 67