יו"ר ועדות מפעלי בורסת היהלומים

יו"ר ועדות מפעלי בורסת היהלומים