יזמות נדל"ן

יזמות נדל"ן

יו"ר הועדה: בועז מולדבסקי