דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים

דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים

יו"ר הועדה: יורם דבש