הזמנת מבקרים ימי שישי

הזמנת מבקרים ימי שישי

   ניתן  לשלוח את הבקשות עד 08:00  בבוקר בימי שישי / ערבי חג

    על מזמין המבקר להיות נוכח בתוך הבורסה