חנוכת סוכת הבורסה 21.9.10

חנוכת סוכת הבורסה 21.9.10