ביקור מחברת הגלם הבוצואנית אוקאבנגו 21.11.2013

ביקור מחברת הגלם הבוצואנית אוקאבנגו 21.11.2013

צילום: קובי פוקס