אסיפה כללית שנתית קרן לעזרה הדדית ואגודת היהלום 26.11.2013

אסיפה כללית שנתית קרן לעזרה הדדית ואגודת היהלום 26.11.2013

צילום: יענקל'ה