הדלקת נר שני חנוכה תשע"ד אורח ראש העיר גבעתיים, רן קוניק 28.11.2013

הדלקת נר שני חנוכה תשע"ד אורח ראש העיר גבעתיים, רן קוניק 28.11.2013

צילום: יענקל'ה