טקס חלוקת תעודות לחברים באישור קבוע 9.1.2014

טקס חלוקת תעודות לחברים באישור קבוע 9.1.2014