פתיחת שבוע הגלם 9.3.2014

פתיחת שבוע הגלם 9.3.2014

צילום: קובי פוקס