היום הרביעי של שבוע הגלם 12.3.2014

היום הרביעי של שבוע הגלם 12.3.2014

צילום: יענקלה