היום הראשון של השבוע הבינלאומי והרצאתו של מר רוברטו קוין 6.4.2014

היום הראשון של השבוע הבינלאומי והרצאתו של מר רוברטו קוין 6.4.2014

צילום: קובי פוקס