חנוכת סוכת הבורסה 7.10.2014

חנוכת סוכת הבורסה 7.10.2014

צילום: יענקלה