סקירה על מכשיר AMS ע"י הגב' סמנתה סיבלי מנהלת הדרכה דה בירס 21.10.2014

סקירה על מכשיר AMS ע"י הגב' סמנתה סיבלי מנהלת הדרכה דה בירס 21.10.2014

צילום: יענקלה