מסחר פתוח ביום השלישי של השבוע הבינלאומי 1.9.2015

מסחר פתוח ביום השלישי של השבוע הבינלאומי 1.9.2015

צילום: יענק'לה