כנס הסברה למפעל לאבנים גדולות 7.9.2015

כנס הסברה למפעל לאבנים גדולות 7.9.2015