מחשבון המרת מטבעות
 
 
 
 
 
 
יהלומים בורסת היהלומים
הודעות                
 
 

טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015

צילום: קובי פוקס ויענקל'ה
 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 1 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 1 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 2 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 2 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 3 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 3 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 4 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 4 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 5 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 5 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 6 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 6 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 7 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 7 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 8 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 8 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 9 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 9 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 10 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 10 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 11 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 11 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 12 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 12 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 13 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 13 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 14 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 14 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 15 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 15 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 16 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 16 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 17 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 17 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 18 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 18 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 19 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 19 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 20 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 20 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 21 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 21 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 22 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 22 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 23 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 23 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 24 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 24 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 25 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 25 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 26 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 26 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 27 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 27 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 28 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 28 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 29 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 29 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 30 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 30 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 31 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 31 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 32 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 32 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 33 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 33 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 34 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 34 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 35 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 35 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 36 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 36 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 37 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 37 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 38 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 38 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 39 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 39 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 40 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 40 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 41 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 41 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 42 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 42 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 43 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 43 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 44 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 44 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 45 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 45 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 46 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 46 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 47 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 47 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 48 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 48 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 49 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 49 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 50 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 50 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 51 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 51 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 52 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 52 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 53 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 53 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 54 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 54 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 55 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 55 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 56 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 56 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 57 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 57 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 58 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 58 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 59 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 59 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 60 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 60 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 61 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 61 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 62 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 62 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 63 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 63 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 64 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 64 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 65 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 65 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 66 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 66 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 67 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 67 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 68 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 68 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 69 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 69 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 70 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 70 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 71 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 71 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 72 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 72 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 73 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 73 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 74 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 74 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 75 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 75 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 76 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 76 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 77 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 77 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 78 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 78 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 79 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 79 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 80 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 80 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 81 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 81 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 82 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 82 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 83 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 83 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 84 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 84 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 85 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 85 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 86 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 86 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 87 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 87 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 88 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 88 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 89 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 89 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 90 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 90 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 91 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 91 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 92 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 92 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 93 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 93 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 94 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 94 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 95 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 95 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 96 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 96 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 97 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 97 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 98 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 98 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 99 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 99 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 100 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 100 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 101 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 101 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 102 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 102 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 103 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 103 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 104 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 104 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 105 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 105 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 106 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 106 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 107 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 107 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 108 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 108 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 109 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 109 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 110 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 110 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 111 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 111 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 112 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 112 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 113 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 113 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 114 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 114 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 115 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 115 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 116 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 116 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 117 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 117 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 118 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 118 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 119 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 119 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 120 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 120 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 121 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 121 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 122 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 122 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 123 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 123 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 124 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 124 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 125 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 125 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 126 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 126 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 127 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 127 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 128 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 128 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 129 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 129 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 130 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 130 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 131 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 131 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 132 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 132 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 133 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 133 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 134 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 134 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 135 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 135 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 136 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 136 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 137 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 137 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 138 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 138 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 139 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 139 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 140 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 140 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 141 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 141 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 142 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 142 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 143 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 143 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 144 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 144 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 145 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 145 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 146 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 146 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 147 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 147 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 148 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 148 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 149 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 149 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 150 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 150 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 151 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 151 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 152 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 152 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 153 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 153 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 154 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 154 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 155 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 155 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 156 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 156 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 157 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 157 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 158 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 158 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 159 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 159 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 160 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 160 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 161 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 161 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 162 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 162 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 163 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 163 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 164 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 164 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 165 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 165 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 166 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 166 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 167 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 167 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 168 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 168 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 169 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 169 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 170 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 170 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 171 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 171 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 172 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 172 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 173 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 173 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 174 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 174 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 175 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 175 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 176 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 176 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 177 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 177 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 178 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 178 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 179 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 179 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 180 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 180 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 181 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 181 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 182 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 182 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 183 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 183 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 184 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 184 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 185 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 185 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 186 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 186 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 187 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 187 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 188 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 188 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 189 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 189 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 190 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 190 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 191 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 191 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 192 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 192 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 193 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 193 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 194 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 194 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 195 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 195 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 196 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 196 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 197 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 197 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 198 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 198 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 199 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 199 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 200 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 200 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 201 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 201 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 202 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 202 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 203 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 203 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 204 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 204 מתוך 205

 • גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 205 מתוך 205

  גלרייה - טקס הכנסת ספר תורה לבורסה 8.10.2015 תמונה 205 מתוך 205

 
 
 
 
 
 
העלאת חבילות יהלומים