מסחר פתוח יום השני של השבוע הבינלאומי 29.1.2019

מסחר פתוח יום השני של השבוע הבינלאומי 29.1.2019

צילום: שלושה צלמים