הדלקת נר שני של חנוכה 13.12.2020

הדלקת נר שני של חנוכה 13.12.2020

צילום: שלושה צלמים, חן וילנר