ביקור שגרירות זרות 6.7.2021

ביקור שגרירות זרות 6.7.2021

צילום: קובי פוקס