האסיפה הכללית ה-72 8.3.2022

האסיפה הכללית ה-72 8.3.2022

צילום: שלושה צלמים, חן וילנר