אורי ספירו

אורי ספירו

אורי ספירו
  • מזכיר כבוד
  • יו"ר ועדת בנקים מימון ורגולציה
  • סיו"ר ועדה משפטית