אשר אייזן

אשר אייזן

אשר אייזן
  • יו"ר ועדת תרבות תורנית
  • יו"ר ועדת מיחשוב ואינטרנט