אשר אייזן

אשר אייזן

אשר אייזן
  •  סגן נשיא
  • סיו"ר ועדת תרבות תורנית
  • יו"ר ועדת אישור קבוע של חברים
  • יו"ר  קשרי ממשל