רוני שטדלר

רוני שטדלר

רוני שטדלר
  • יו"ר הועדה לאישור קבוע של חברים
  • פעילות למען הפרט: יו"ר ועדת הנחות