בועז מולדבסקי

בועז מולדבסקי

בועז מולדבסקי
  • סגן נשיא
  • יו"ר ועדת כספים
  • יו"ר ועדת יזמות נדל"ן
  • יו"ר ועדה חממה טכנולוגית