עזרא בוארון

עזרא בוארון

עזרא בוארון
  • יו"ר ועדת תעשייה
  • יו"ר ועדת תערוכות